• Cancel
    Filter
Filter

63. Müzayede Efemera ve Fotoğraf

Currency Converter:
  • Category: Efemera
Lot: 29 » Efemera

CİHAD-I EKBER FETVASI

11 Kasım 1914’de Meşihat makamınca bütün Müslümanlara hitaben bir Cihad Fetvası hazırlandı ve 3 gün sonra Fatih Camii avlusunda Fetva Emini Ali Haydar Efendi tarafından halka okundu. Soru-cevap şeklinde hazırlanan fetvada beş soru sorulmuş, cevapları Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi vermişti. Eski Şeyhülislam, Fetva Emini ve ulemadan 29 kişi tarafından da imzalanan metin, 23 Kasım 1914’te Padişah iradesiyle yayınlandı. Şeyhülislam da bir beyannameyle yeryüzündeki bütün Müslümanlara farz olan cihadın herhangi bir Hıristiyan devlete değil, yalnız “Hilafet-i İslâmiyeye hücum ve düşmanlıklarını izhar ve isbat edenlere karşı” olduğunu açıkladı. Fetvada cihada dayanak olarak Tevbe suresinin 41. ayeti gösterilmişti.

1333 (1917) Tarihli, Müdafa-i Milliye Cemiyeti tarafından bastırılmış.
42 x 57 cm.

Details
Lot: 73 » Efemera

Hukuk Tarihi - NECMEDDİN MOLLA imzalı 1923 Tarihli antetli doküman.

NECMEDDİN MOLLA (d. 1875 - 1949) Osmanlı Devleti Adliye Nazırı, TBMM Kastamonu Milletvekili ve Halkla İlişkiler uzmanı Betûl Mardin’in dedesidir.
 

Details
Lot: 359 » Efemera

Denizcilik Tarihi - SERVICE DE SAUVETAGE RAPPORT, 1901 - 1902, İstanbul, Loeffler Matbaası,1903, 57 sayfa.

Kaza Geçiren ve Kurtarılan Gemiler ile ilgili Detaylı Rapor…  

Details
previous
Go to Page: / 2
next