Eğitim Tarihi - YÜKSEK İKTISAD VE TİCARET MEKTEBİ LİSANS DİPLOMASI. 1941 Tarihli, 32 x 45 cm.