• Cancel
    Filter
Filter

63. Müzayede Efemera ve Fotoğraf

Currency Converter:
Lot: 10 » Fotoğraf

ATATÜRK Fotoğraf

Details
Lot: 25 » Fotoğraf

FAHRETTİN ALTAY PAŞA ISLAK İmzalı BU FOTOĞRAFI KENDİSİNİN ÇEKTİĞİNE DAİR GAZETE KUPÜRÜ

Gazeteden kestiği ATATÜRK Fotoğrafı üzerine hem Osmanlıca hem de Yeni Harfli Türkçe ile 

“Bu fotoğrafı ben çektim. 12 Ekim 1926 
Fahrettin Altay” 

Yazmaktadır. Ayrıca Fahrettin Altay Paşa, bu fotoğrafın ilk MANEVRA ŞAPKASI giyildiği zaman ANKARA Dikmen civarındaki manevrada çekildiği notunu da düşmüştür.

23 x 12 cm.
 

Details
Lot: 28 » Fotoğraf

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN BÜYÜK TAARRUZ ÖNCESİ ADAPAZARI’NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN İLK YILDÖNÜMÜNDE İMZALADIĞI FOTOĞRAF

…Ankara’dan tren ile Sakarya’ya oradan da otomobille Nallıhan üzerinden, Göynük’e ulaşan MUSTAFA KEMAL PAŞA’nın yanında BÜYÜK TAARRUZ ön hazırlıklarını da görüşeceği arkadaşları bulunuyordu. 

Cephedeki kısa teftiş sonrası, maiyeti ile Adapazarı’na ulaşan MUSTAFA KEMAL PAŞA, ADAPAZARI’N KURTULUŞUNUN ilk yıldönümü gününde onların arasında kalmayı tercih etmişti.

21 Haziran 1338 (1922) tarihli

11,9 x 8,8 cm. ebatlarında (ortasından katlı haliyle)

Details
Lot: 29 » Efemera

CİHAD-I EKBER FETVASI

11 Kasım 1914’de Meşihat makamınca bütün Müslümanlara hitaben bir Cihad Fetvası hazırlandı ve 3 gün sonra Fatih Camii avlusunda Fetva Emini Ali Haydar Efendi tarafından halka okundu. Soru-cevap şeklinde hazırlanan fetvada beş soru sorulmuş, cevapları Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi vermişti. Eski Şeyhülislam, Fetva Emini ve ulemadan 29 kişi tarafından da imzalanan metin, 23 Kasım 1914’te Padişah iradesiyle yayınlandı. Şeyhülislam da bir beyannameyle yeryüzündeki bütün Müslümanlara farz olan cihadın herhangi bir Hıristiyan devlete değil, yalnız “Hilafet-i İslâmiyeye hücum ve düşmanlıklarını izhar ve isbat edenlere karşı” olduğunu açıkladı. Fetvada cihada dayanak olarak Tevbe suresinin 41. ayeti gösterilmişti.

1333 (1917) Tarihli, Müdafa-i Milliye Cemiyeti tarafından bastırılmış.
42 x 57 cm.

Details
previous
Go to Page: / 10
next