User Agreement

 1. Online müzayedelere katılabilmek için www.istanbulmuzayede.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.
   
 2. Online müzayedelerde yer alan eserler satış öncesinde Online Katalog yayına başladığı tarihten 2 gün sonra Şakayık Sokak 59/B Nişantaşı adresinde teşhir edilmektedir. Eserlerin online kataloğa konulması online müzayedeye hazırlık sürecidir ve nihai satış müzayede neticelenince gerçekleşecektir.
   
 3. Online müzayedeye katılanlar eserleri D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede)’nin yukarıda belirtilen adresinde önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Eser hakkında verilen bilgiler fotoğraf görüntü ve açıklamalar tamamen rehberlik maiyetindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede) satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede) firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.
   
 4. Online müzayedelerde fiyat artırımı “PEY VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eser, D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede) tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Online müzayedede bir eser başlangıç fiyatının altına satılamaz. Online müzayedede PEY VER bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmanlar katılamazlar. Sitemizden verilen şifre kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
   
 5. Satın alınan tüm eserler için fatura hazırlanmaktadır. Fatura kesilmesi D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede)’nin satıcı olduğunu göstermez. D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede) satıcı değil; satıma aracılık eden firmadır. D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede)’nin işbu aracılık hizmeti nedeniyle hak kazanacağı %20 komisyon + KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede)’nin komisyon(+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır.
   
 6.  Satın alınan eşyanın bedeli müzayede gününden itibaren en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi'ni (KDV) ve %20 müzayede şirketi komisyonunu(+KDV) ödediği anda D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede)'nin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır.
   
 7. Yapılacak müzayede TBK 274 ve davamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanunu'nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede) dilerse satış akdini feshe, %10 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir.
   
 8. Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında, D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede)’nin satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Online Katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.
   
 9. D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede), müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak veya toplu halde satışını yapmak ya da satışını reddetme gerekirse müzayedeyi katalog sıra ve numarası izlemeden yapma yetkisine sahiptir.  Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.
   
 10.  D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede) şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede) hakkında,  satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218.  maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz. 18 yaşından küçükler üye olamaz.
   
 11. Online Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede)’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.
   
 12. Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).
   

D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede) olarak; düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar yukarıdaki şartları peşinen kabul ederler.