HAMİDİYE TİCARET MEKTEBİ DİPLOMA 1886 Tarihli 47 x 46 cm.