EKMEK VE SİMİT TÜCCARI Şakir Osman Efendi’ye Ait İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt ve Hüviyet Varakası 1926 Tarihli. 22 x 31 cm.