• Cancel
    Filter
Filter

58. Müzayede (ONLINE)

Currency Converter:
  • Category: Efemera
Lot: 30 » Efemera

OSMANLI’YI SAVAŞA SOKAN FETVA
CİHAD FETVASI, SULTAN REŞAD’IN ve ENVER PAŞA’NIN BEYANNAMESİ Olan 13 KASIM 1914 Tarihli SABAH GAZETESİ
13 Kasım 1914 günü Fatih Camii Avlusunda Fetva Emini Ali Haydar Efendi tarafından okunan Meşihat Makamınca bütün Müslümanlara hitaben hazırlanan CİHAD FETVASI.
55 x 34 cm.

Soru-cevap şeklinde hazırlanan fetvada beş soru sorulmuş, cevapları Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi vermişti. Eski Şeyhülislam, Fetva Emini ve ulemadan 29 kişi tarafından da imzalanan metin, 23 Kasım 1914’te Padişah iradesiyle yayınlandı. Şeyhülislam da bir beyannameyle yeryüzündeki bütün Müslümanlara farz olan cihadın herhangi bir Hıristiyan devlete değil, yalnız “Hilafet-i İslâmiyeye hücum ve düşmanlıklarını izhar ve isbat edenlere karşı” olduğunu açıkladı. Fetvada cihada dayanak olarak Tevbe suresinin 41. ayeti gösterilmişti.

Details
Lot: 34 » Efemera

OSMANLI ISLAHAT-I ESASİYE FIRKASI “Muhterem Zabıtlar,” DİYE BAŞLAYAN BEYANNAMESİ

OSMANLI ISLAHAT-I ESASİYE FIRKASI “Muhterem Zabıtlar,” DİYE BAŞLAYAN BEYANNAMESİ, Paris Baskısı, 27 x 20,5 cm.

İslahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası veya Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası, İkinci Meşrutiyet döneminde faaliyet gösteren siyasî parti. 1909 yılının sonlarında, Şerif Paşa başkanlığında kurulmuştur. Merkezi Paris'te idi. Seçimlere, yurtdışında kurulmuş olduğundan dolayı katılmamıştır. 1913 yılında Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na katılmıştır. Diğer üyeleri, Mevlanzade Rıfat, Ali Kemal, Pertev, İzmirli Kemal Avni ve Nihad Reşat (Belger) idi.

Details
Lot: 244 » Efemera

ESNAF DESTANI

Details
previous
Go to Page: / 2
next