ERMENİ MAARİF PERVER CEMİYET-İ HAYRİYESİ Antetli İttihad-I Anasır-ı Osmaniye Cemiyeti’ne Yazılmış 1325 (1909) tarihli doküman