ÇERKEZ MİLLETİNİN DÜVEL-İ MUAZZAMA VE ALEM-İ İNSANİYET VE MEDENİYETE UMUMİ BEYANNAMESİ İZMİR 1337 (1921) Osmanlıca, Fransızca ve Rumca (6 + 6 + 4 sayfa) Ayrıca Arapça Yusuf El Çerkezi İmzalı EL İLANI