OSMANLI ISLAHAT-I ESASİYE FIRKASI “Muhterem Zabıtlar,” DİYE BAŞLAYAN BEYANNAMESİ

OSMANLI ISLAHAT-I ESASİYE FIRKASI “Muhterem Zabıtlar,” DİYE BAŞLAYAN BEYANNAMESİ, Paris Baskısı, 27 x 20,5 cm.

İslahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası veya Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası, İkinci Meşrutiyet döneminde faaliyet gösteren siyasî parti. 1909 yılının sonlarında, Şerif Paşa başkanlığında kurulmuştur. Merkezi Paris'te idi. Seçimlere, yurtdışında kurulmuş olduğundan dolayı katılmamıştır. 1913 yılında Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na katılmıştır. Diğer üyeleri, Mevlanzade Rıfat, Ali Kemal, Pertev, İzmirli Kemal Avni ve Nihad Reşat (Belger) idi.