EVRAD-I KEBİR-İ HAZRET-İ MEVLANA, 1328 [1912], 53 Sayfa. Arka sayfalarında ek olarak el yazması metinler bulunmaktadır.