MİRACÜ’L-MÜMİN, Seyfullah b. Nizameddin Seyyid, İstanbul 1326 (1910), Ahmed Kâmil Matbaası, 2-17(190), Divanı içinde diğer eserleri ile birlikte MERHUM MEHMED ALİ HİLMİ DEDE BABA DİVÂNI, Dedebaba Mehmed Ali Hilmi, İstanbul 1327 (1911), Uhuvvet Matbaası, Ahmet Mehdi Baba, 128 sayfa. BEKTAŞİLİKLE İLGİLİ 2 KİTAP BİRARADA…