HAYR ÜL-KELAM, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî, (Çeviren: Veled Çelebi [İzbudak]). İstanbul Necm-i İstikbâl Matbaası, 1330 [1914]. 75+1 sayfa. Mevlevilikle ilgili…