OSMANLI MÜLKİ İDARESİNDE AVRUPALILAŞMA HAKKINDA “BİR KALEM TECRÜBESİ”, Talat Mümtaz Yaman, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1940 - AYRIBASIM - İdare Mecmuası’nın 138 - 142 sayılarından ayrıbasım… Yazarından ithaflı ve imzalı…