TÜRK - NİPPON DOSTLUĞUNUN SONRASIZ HATIRASI ERTUĞRUL, Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği, 1937. 105 s. 65 resim. Türkiye Cumhuriyeti Deniz Arşivi, Osaka Türk – Japon Ticaret kurumu adına basılmış 1929 tarihli Japonca eser, The Japan
Weekly ile 1936 ve 1937 senelerinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından yeniden yaptırılan anıtın temel atma ve açılış törenlerindeki söylevler ve Japonca gazetelerin bu konudaki yazılarında derlenerek hazırlanmış bir anma kitabıdır.