KORE’DE TÜRK TUGAYI, Turan Ergüngör, İstanbul, San Matbaası, 1954. 129 s, 1 harita.