BİR TÜRK DİPLOMATININ EVRAK-I SİYASİYESİ, MUSTAFA REŞİD PAŞA - SAFİYE SULTANZÂDE MEHMED SALAHADİN, İstanbul, Âlem Matbaası, 1306[1889]. 318 s. ( Haliyle )