BERLİN KONGRESİ PROTOKOLLERİNİN TERCÜMESİDİR, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1298[1880]. 4+248 s.