MÜZE-İ HÜMAYUN REHNÜMA, Vahid, İstanbul, Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi,1337 [1921]. 87+1 s.