REBİ-İ MARİFET. 6. Sene-i 1303 Sene-i Kameriyesine Müsadif 1264 Sene-i Şemsiyesi için Takvim-i Ebüzziya: Ebüzziya Tevfik, İstanbul 1303(hicri) 1886(miladi) Matbaa-i Ebüzziya, 176, 18 s. resimli,