ERGANUN: MECMUA-İ EŞAR, Mehmet Behçet [Yazar], İstanbul, Tanin Matbaası, 1327 [1909]. 144 s. “Bu kitabı bundan tam yirmi dokuz yıl evvel… Aziz ve sevgili kardeşim Salih Zeki’ye takdim etmiş olmalı idim, değil mi? Bugün bu, … benim için ancak kıymetli şairimin oğullarına bir teselli olacaktır. 18 Mayıs 1940 Mehmet Behçet,” ibaresiyle ithaflı ve imzalıdır.