TÜRKİYE CUMHURİYETİ MUALLİMLER BİRLİĞİ 341 SENESİ KONGRE MURAHHASLARINA HİTABEN İRAD BUYRULAN İSMET PAŞA HAZRETLERİ’NİN NUTUKLARI, Ankara, Muallimler Birliği Umûmî Merkez Neşriyatı, Yeni Matbaa, 1341[1925]. 11 s.