TÜRK İSTİKLÂL MÜCAHEDESİ KONFERANSLARI, Sinoblu Cevdet Kerim [İncedayı], İstanbul, Devlet Matbaası, Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesi Halk Terbiyesi Şubesi Neşriyatı, Devlet Matbaası, 1927. 5 + 227 + 2 s.