MİLLÎ KONGRE’NİN İSTANBUL İNTİHABÂTI NAMZEDLERİ, İstanbul, 1335 [1919]. 17 s, resimli