AFRİKA-YI GARBÎ İŞLERİNE DAİR BERLİN’DE MÜN’AKİD KONFERANS MAZBATALARININ TERCÜMESİDİR, İstanbul, Matbaai Osmaniye, 1302[1885]. 288 s.