BİN BİR HADİS-İ ŞERÎF ŞERHİ, Mehmed Arif, Kahire, Matbaatü’l-Maarif, 1325[1908]. 8+476 s.