AYLIK İHSAİYAT MECMUASI – ALTINCI SENE 1 – 1322 Mart, İstanbul, Maliye Nezareti İstatistik Şubesi, Düyun-ı Umumiye Matbaası, 1332 [1914].