NİLÜFER DERGİSİ.Bursa, Feraizcizade Matbaası, İkinci sene Numero 1 - 1 Rebiyü’levvel sene 1305 (Miladi 1889),Beşinci sene Numero 60 Safer 1309, TOPLAM 60 SAYI