TÜRKİYE HİLAL-İ AHMER MECMUASI 15 AĞUSTOS 1925 = BULLETIHN MENSUEL DU CROISSANT-ROUGE TURC, Beşinci Sene Numero: 48, İstanbul, Ahmed İhsan ve Şürekası Mecmuası, 1341 [1925]. 104+ s.