DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ HÜVİYET CÜZDANI 1932 Tarihli.