Tıp Tarihi - Dr. MAZHAR OSMAN’dan ETHEM PERTEV’e Yazılmış Hicri 1340 (1924) Tarihli Mektup.