ARABİSTAN HARİTASI, Erkan-ı Harbiye Matbaası, 1313 Hicri (1897 Miladi) 53 x 64 cm.