YEMEN HARİTASI 1800 Sonları - 1900 Başları 69 x 90 cm.