Türkiye Cumhuriyeti POSTA ve TELGRAF VE TELEFON HÜVİYET VARAKASI, 1341 81925) Tarihli, Beyoğlu POSTA MERKEZİ’NDE MEMUR Süreyya Efendi’ye Ait.