• Cancel
    Filter
Filter

48. Müzayede Efemera, Fotoğraf, Kitap

Currency Converter:
Lot: 70 » Efemera

NOUVEL ATLAS PHYSIQUE, POLITIQUE ET HISTORIQUE DE L’EMPIRE OTTOMAN ET DE SES ÉTATS LIMITROPHES
EN EUROPE, EN ASIE ET EN AFRIQUE, EN QUARANTE FEUILLES. AVEC UN BEAU PLAN TOPOGRAPHIQUE DE LA VILLE
ACTUELLE DE CONSTANTINOPLE, PLUSIEURS PLANS DES VILLES LES PLUS IMPORTANTES DE L’EMPIRE ET CEUX DES
SIÈGES ET BATAILLES MÉMORABLES SOUTENUS PAR LES OTTOMANS. DRESSÉ SUR LES DOCUMENTS LES PLUS RÉCENTS
AUTHENTIQUES PAR J. J: HELLERT. REVU, CORRIGÉ ET ACCOMPAGNÉ D’UN COMMENTAIRE HISTORIQUE, GÉOGRAPHIQUE
ET STATISTIQUE PORU SERVIR ÀL’INTELLIGENCE DE L’HISTOIRE ET DE LA GÉOGRAPHIE DE L’EMPIRE OTTOMAN, DE SES
DÉMEMBREMENTS SUCCESSIFS ET DE ÉVENEMENTS POLITIQUES ACCOMPLIS EN ORIENT, PAR G. HECK ET L. PLÉEE
Joseph von Hammer - J. J. Hellert, Paris, Bellizard, Dufour et Cie, impr. chez Thierry frères, 1843. Başlık sayfası [1] kaligrafik bakır
baskı. [1] içindekiler sayfası. [2] çift sayfa senkronik hükümdarlar tablosu. [3]’ü çift sayfa, [2]’si katlanan olmak üzere [40] bakır baskı
levha (39’a kadar numaraldırılmış harita ve plan). iv, 82 s, 54 x 38 cm, bez cildinde.
İlk baskısı 1843 yılında yapılan bu eser Hammer’in 1835 ile 1843 arasında basılan Histoire de l’Empire Ottoman isimli eserinin atlası
olarak basılmıştır. Haritaların arasında İstanbul, Anadolu, Arabistan (Mekke ve Medine), İran, Mora, Kırım, Mısır ve Afrika da vardır.
Hammer, arşiv ve kaynakları geniş ve karşılaştırmalı olarak taramış ilk Osmanlı tarihçisidir. Eserinde İslam ve Doğu geleneklerini padişah ve
vezirlerin inisiyatifleri üzerinde tutarak, Osmanlı asırlarının akışını etkileyenen önemli yapı olarak ele alıp incelemiştir. Avrupa’nın Osmanlı’yı
görüşünü Osmanlıya, Osmanlı’nın Avrupa’yı görüşünü Avrupa’ya aktardı. Osmanlı Encümen-i Daniş’ine seçilen, nişanlarla onurlandırılan,
mezarını İslâm usulü yaptırarak üzerine “Yusuf Hammer” yazdıracak kadar Doğu geleneklerinden etkilenmiş olan hammer’in eserleri,
yer yer hataları olsa da, çağdaşları kadar bugünün tarihçilerinin de erişilmez olarak niteledikleri ürünlerdendir. Onun positivist tarihçi
yöntemiyle ve zengin malzeme kullanımıyla kaleme aldığı başlangıçtan 1744’e kadarki dönemi kapsayan bu tarih, değerini günümüze dek
korumuştur. Müzayedeye sunduğmuz, Hammer’in bu önemli çalışmasının atlas kısmıdır ve çok nadirdir. Eserde yer alan haritalar arasında
İstanbul, Anadolu, Arabistan (Mekke, Medine), İran, Mora, Kırım, Mısır ve Afrika da vardır.

Details
previous
Go to Page: / 34
next