İSTANBUL PLANI
V. Neubert, Prag, Çekoslavakya. İstanbul
M. Behar kaşeli ve Osmanlı fiskal pullu.
47 x 61 cm.