OSMANLI İMPARATORLUĞU HARİTASI
1800 Sonları - 1900 Başları
67 x 87 cm.