L’ODALİSQUE (Saraydaki Cariye) Grande Valse Orientale, Hüsnü Bey Yeken NOTA, Kapak Resmi Clerice freres 1908 Tarihli.