TATİKYAN Tarafından Tasarlanmış ve TATİKYAN MATBAASI’NDA BASILMIŞ KETUBA. Hicri 1313 (Miladi 1897) Tarihli kaşeli. 67 x 50 cm.