Havacılık Tarihi – Cumhuriyetin İlk Yılları Tayyare Cemiyetlerimiz Vasıtasıyla Toplanan Paralarla Alınan bir Uçağımız İptidai Araziden Havalanırken Fotoğraf.