Havacılık Tarihi – Cumhuriyetin İlk Yılları Havacılarımızdan Bir Grup Fotoğraf.