SABAH’IN KIŞ GECESİ EĞLENCELERİ BİRİNCİ KISIM: MUSAVVER HİNDİSTAN SEYAHATNAMESİ, Selanikli Tevfik, İstanbul, Mihran Matbaası, 1318 [1902].