AVRUPA HÂTIRÂTIM, Mehmed Enisi [Yalkı], İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya, 1327 [1911]. 222+2 sayfa.