KARACABEY MAMURESİ VAKFİYESİ, ESERLERİ VE TARİHİ, İbrahim Hakkı Konyalı, İstanbul Nümune Matbaası,1943, 176 s.