İslam Dininden Ayrılan Cereyanlar: NURCULUK, Dr. Neda ARMANER, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, Milli Eğitim Basımevi, 1964. 38 s