İSTANBUL DOKTORLAR REHBERİ, Türkiye Neşriyat Ajansı, Istanbul, 1953. 92+12 s.