T.C. MANİSA VİLAYETİ, Vilayet Hususi İdaresince Düzenlenmiştir, İzmir Ticaret Matbaası, İzmir, 1932. 407 s.