KÜRD MESELESİ, Bir Ecnebi Nükte-i Nazarından, Neşri: Hacu Ağa, Şam Matbaa-i El Terakki, 1934, 40 sayfa OSMANLICA - FRANSIZCA