YİRMİ BEŞİNCİ SENE-İ MUÂMELENİN HULÛLÜ MÜNASEBETİYLE KUMANDAN BERGER CENÂBLARI TARAFINDAN DÜYÛN-U UMÛMİYE-İ OSMANİYE MECLİSİNE HİTABEN İRAD OLUNAN NUTKUN SÛRET-İ MÜTERCEMESİDİR, Berger, İstanbul, Düyûn-u Umûmiye-i Osmaniye Varidât-ı Muhassasa İdare-i Merkeziyesi Matbaası, 1322[1904]. 37 s, 1 levha.