NEVSÂL-İ MİLLÎ 1. SENE. 1330. haz.: T. Z., İstanbul, 1330[1914]. Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, Âsâr-i Müfide Kitabhanesi, 6+584 s.